Tuz Stresinin Triticale ve Bazı Secale Taksonlarında Total Süperoksit Dismütaz (SOD; E.C. 1.15.1.1) ve Total Peroksidaz (POD; EC 1.11.1.7) Aktiviteleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması


ACAR O., BAYKAL AKAY F.

19. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ, Trabzon, Turkey, 23 - 27 June 2008, pp.408

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.408
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes