Tuz Stresinin Triticale ve Bazı Secale Taksonlarında Total Süperoksit Dismütaz (SOD; E.C. 1.15.1.1) ve Total Peroksidaz (POD; EC 1.11.1.7) Aktiviteleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması


ACAR O. , BAYKAL AKAY F.

19. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ, Trabzon, Türkiye, 23 - 27 Haziran 2008, ss.408

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Trabzon
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.408