Pedagojik Gelişim Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlaması: Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretimine İlişkin Pedagojik Gelişim Düzeyi.


Creative Commons License

Hacıömeroğlu G., Şahin Taşkın Ç.

Dicle U¨niversitesi Ziya Go¨kalp Egˆitim Faku¨ltesi Dergisi, vol.18, pp.48-68, 2012 (Peer-Reviewed Journal)