Öğretmen Adaylarının Empatik Eğilimlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi


BORAN G. , ARCAGÖK S., ŞAHİN Ç. , ÇETİN Ş.

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 27 - 30 April 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text