Öğretmen Adaylarının Empatik Eğilimlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi


BORAN G. , ARCAGÖK S., ŞAHİN Ç. , ÇETİN Ş.

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 27 - 30 Nisan 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri