Gaziantep Yöresinde Yer Alan Kuaterner Kalişler ve Toprak Stratografisi İle İlişkileri


PALTA Ç., Faruk İ.

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.1, no.4, pp.111-118, 1997 (SCI-Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 4
  • Publication Date: 1997
  • Journal Name: Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.111-118
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No

Abstract

Detailed physical, chemical and mineralogical analyses were conducted in order to determine the formation condition widely distrubuted caliches. The analyses were undertaken at different materials of the same horizon such as the calcite coulumn-weathered or caliche-sand materials. Thos a precise determination of these materials has been provided. It has been determined that the most important factor forming the caliche and soil materials are the pleistocene humid pluvial and arid interpluvials. The fluctuations have caused dissolution, recrystalliation, neoformation and illuviation.

Ülkemizde yaygın olan kaliş oluşumu koşullarını ortaya koymak amacıyla yapılan çalışmada ayrıntılı fiziksel, kimyasal ve mineralojik analizler yapılmıştır. Bu analizler aynı horizonda bile olsa farklı özellikler gösteren materyallerdefı ayrı ayrı yapılmıştır. Böylece bu materyallerin kökenlerinin sağlıklı olarak saptanabilmesi sağlanmıştır. Kaliş ve toprak materyali oluşturan en önemli faktörün pleistosendeki birbirini izleyen yağışlı (pluvial) ve kurak (interpluviyal) iklim salımmları olduğu saptanmıştır. Bu salımmlara bağlı olarak çözünme, kristalizasyön, neoformasyon ve illuviyasyon olayları olmuştur.