Eğitim Denetimi Sürecinde Hesap Verebilirlik veŞeffaflık Uygulamaları


GÜNDÜZ Y., GÖKER S. D.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.36, no.1, pp.83-93, 2017 (Peer-Reviewed Journal)