Badminton Temel Becerilerinin Öğretiminde Kavram Haritaları


DEMİR E., KARAGÖZOĞLU C., KARAHÜSEYİNOĞLU F.

e-Journal of New World Sciences Academy, vol.4, no.4, pp.236-243, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 4
  • Publication Date: 2009
  • Journal Name: e-Journal of New World Sciences Academy
  • Page Numbers: pp.236-243
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No

Abstract

The aim of this research is the effects of learning badminton
main skills at the level 5th classes at primary school by using the
technique of concept mapping. Studies are applied which is in
Istanbul-Bakırköy İbni Sina Primary School in the education year of
2004-2005. In the result of the researches, in badminton knowledge and
practice tests, some meaningful differences have been found between
pre-test and last-test to advantage of last tests. It is observed that
badminton education, which is given with concept mapping and
traditional methods, has positive effects on knowledge and practice
level learning.
Keywords: Learning, Concept Maps, Badminton, Traditional
Methods, Skill
ÖZET
Araştırmanın amacı, ilköğretim 5. sınıf öğrencilerine badminton
temel becerilerinin öğretiminde kavram haritalarıyla öğretimin
öğrenmeye etkisinin incelenmesidir. Araştırma, 2004-2005 öğretim
yılında İstanbul ili Bakırköy ilçesi İbni Sina İlköğretim okulunda
yapılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin değerlendirilmesi
sonucunda, badminton bilgi ve uygulama testlerinde ön-testler ile sontestler
arasında son testler lehine anlamlı farklılık bulunmuştur.
Kavram haritaları ve geleneksel öğretim yöntemleri ile verilen
badminton eğitiminin, bilgi ve uygulama düzeyinde öğrenmeye olumlu
yönde etkisinin olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Öğrenme, Kavram Haritaları,
Geleneksel Öğretim Yöntemi, Badminton, Beceri