Gingival kenar lokasyonunun bulk-fill kompozit restorasyonlarda mikrosızıntı üzerine etkisi.


Gönülol N., Bulucu N. B., Özböler S., Misilli T.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.14, no.1, pp.13-19, 2015 (Peer-Reviewed Journal)