STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİNDE SWOT ANALİZİ


Creative Commons License

Eren G.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AFYON İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YILLIĞI 1991, vol.1, no.1, pp.51-71, 1991 (Non Peer-Reviewed Journal)