STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİNDE SWOT ANALİZİ


EREN G.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AFYON İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YILLIĞI, pp.51-71, 1991 (Non Peer-Reviewed Journal)