Afetlerde 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin Sunumunda Hizmet İçi Eğitimlerin Önemi


Creative Commons License

Çalışkan C., Yavuz Ö., Koçak H., Gülsoy A., Küçük Biçer B.

V.Uluslar arası Türkiye Eğitim Araştırmları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 6 - 09 June 2013, pp.2515-2522

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.2515-2522
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Introduction: Disasters have constantly increased in the world and lead to the injuries, disablements and death of people. This research aims to evaluate the subjects related to disasters within the framework of the trainings received by the employees of 112 Ambulance providing service to save and to maintain human life. In this research, the subjects of “disaster” in the module and course trainings that have to be received by 112 Ambulance Employees in the Regulation on the Amendment of Ambulances and Emergency Medical Equipment and Ambulance Services published in Official Gazette on April 2012. The research has been a descriptive epidemiological study.

Findings: A total of four trainings as three courses (Trauma and resuscitation courses, advanced life support course and advanced life support courses for children) and one module (Basic training module) are provided to 112 Ambulance Employee by the Ministry of Health. These trainings include a total of 71 subject headings. 1.4 % (n=1) of these trainings is composed of the subject of disaster. The trainings last 17 days, 136 hours. One section of “medical approach during disasters” under the heading of disaster in the Course of Trauma and Resuscitation within these trainings has been determined. This section provides information under the general headings about the general definition of disaster, disaster cycle processes, triage, and medical communication during disasters, crime scene management, hospital disaster plans and specific disaster conditions.

Discussion and Conclusion: These trainings are significant in providing the improvement of health employees. Therefore, three courses and one module training within in-service trainings in Turkey have been provided for health employees to deal with emergency situations efficiently. The subjects of disaster have a low rate among these subjects. Consequently, the improvement of disaster training modules for disaster medicine and disaster prevention has been suggested since the trainings have been determined to be insufficient in respect to disaster medicine and disaster preparedness.

Keyword: Disaster, 112 Ambulance Trainings, Courses

Giriş: Afetler dünyada sürekli artmaktadır ve insanların yaralanmalarına, sakat kalmalarına ve ölmelerine neden olmaktadır. Çalışmada, afet anında insan hayatını kurtarmaya ve devam ettirmeye yönelik hizmet veren 112 Ambulans personelinin aldığı eğitimler içerisindeki afet başlıklı konuların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada Nisan 2012 tarihinde Resmi Gazete yayınlanan Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte yer alan 112 Ambulans Personelinin alması gereken modül ve kurs eğitimlerinde yer alan “afet” başlıklı konular değerlendirilmiştir. Araştırma tanımlayıcı tipte epidemiyolojik bir araştırmadır.

Bulgular: Sağlık Bakanlığı tarafından 112 Ambulans personeline 3 kurs (Travma ve resüsitasyon, Çocuk ileri yaşam desteği ve İleri yaşam desteğim kursları) ve 1 modül (Temel eğitim modülü) olmak üzere 4 eğitim verilmektedir. Bu eğitimler arasında toplam 71 konu başlığı yer almaktadır. Bu konuların %1,4’ü (n=1) afet konusu oluşturmaktadır. Eğitimlerin tamamı toplam 17 gün 136 saat sürmektedir. Bu eğitimler içerisinde sadece Travma ve Resüsitasyon Kursu içinde afet başlığı altında 1 adet “afetlerde tıbbi yaklaşım” adlı bölüm belirlenmiştir. Bu bölümde genel olarak afet tanımı, afetin döngü süreçleri, triyaj, afetlerde tıbbi iletişim, olay yeri yönetimi, hastane afet planları ve özel afet koşulları hakkında genel başlıklar altında bilgiler verilmiştir.

Tartışma ve Sonuç: Sağlık personelinin gelişimin sağlanmasında verilen eğitimler önemlidir. Bu amaçla Türkiye’de hizmet içi eğitim kapsamında personelin acil durumlara etkin bir şekilde müdahale edebilmesi için 3 kurs ve 1 modül eğitimi verilmektedir. Tüm konular içerisinde afet konularının yeri yüzdeye vurulduğunda çok düşüktür. Sonuç olarak eğitimler, afet tıbbı ve afete hazırlık konuları açısından yetersiz bulunduğundan afet tıbbı ve afetten korunmaya yönelik afet eğitim modüllerinin geliştirilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Afet, 112 Ambulans Eğitimleri, Kurslar