Suvla Tuz Gölü (Çanakkale/Türkiye)'nün Ornithofaunası ve Su Kuşları Çeşitlilik Göstergeleri’nin Aylık Değişimi


Uysal İ., Uysal İ.

Environmental Toxicology and Ecology, vol.1, no.1, pp.14-26, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Environmental Toxicology and Ecology
  • Page Numbers: pp.14-26
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Kuş türleri uçma yetenekleri sayesinde yaşam alanlarında yaşanan ani ve olumsuz değişikliklerde hızlı yer değiştirebilirler. Bu özellikleri ile diğer hayvan gruplarının aksine bulundukları ekosistemin sürdürülebilir ve sağlıklı yapısının izlenmesinde gösterge türler olarak görülmektedirler. Sulak alanlar için kuş tür zenginliği ve çeşitliliğinin izlenmesi sürdürülebilir ekosistem yapısının takibi ve koruma faaliyetlerinin belirlenmesinde oldukça önemli parametrelerdir. Yapılan çalışma Suvla Tuz Gölü’nün ornitofaunasının ve su kuşu çeşitlilik indekslerinin aylık periyotlardaki değişiminin belirlenmesi amacı ile gerçekleştirilmiştir. 2017-2020 yılları arasında her ay en az bir kez arazi çalışması ile doğrudan gözlem yöntemleri kullanılarak veri toplanmıştır. Suvla Tuz Gölü ve yakın çevresinde 20 ordo ve 44 familyaya ait 154 kuş türü tespit edilmiştir. En fazla tür sayısı 92 türle Nisan ayında en fazla birey sayısı 10991 toplam birey ile Ocak ayında gözlemlenmiştir. Su kuşu tür çeşitliliğinin (Shannon-Wiener indeks) Şubat ayında (H’: 2,377) en yüksek ve Mayıs (H’: 1,657) ayında en düşük olduğu, tür zenginliğinin (Margalef İndeksi) Nisan ayında (M: 5,4) en yüksek ve Ekim ayında (M: 2,625) en düşük olduğu hesaplanmıştır. Su kuşları içersinde en baskın tür ise baskınlığı %21,3 olarak hesaplanan Flamingo (Phoenicopterus roseus) türü olmuştur. Suvla Tuz Gölünün su kuşları açısından ilkbahar göç döneminde önemli bir göç rotası üzerinde olduğu ve kış aylarında tespit edilen tür çeşitliliği ve zenginliği ile alanın önemli bir kışlama alanı olduğunu ortaya çıkmaktadır. Yapılan çalışma ile etkin bir koruma statüsü bulunmayan Suvla Tuz Gölü ekosisteminin sürdürülebilirliği, izlenmesi ve korunması için eylem planlarının hazırlanmasına katkı sağlayacak veriler sunulmaktadır.