Güre (Balıkesir) Jeotermal Alanının Jeolojisi Hidrojeokimyası ve Aktif Tektonikle İlişkisi


Kaçar B., Özden S., Ateş Ö.

TURKIYE JEOLOJI BULTENI-GEOLOGICAL BULLETIN OF TURKEY, vol.60, no.2, pp.243-258, 2017 (Peer-Reviewed Journal)