Russian in Tourism: Vol.2. HAVE A NICE HOLIDAY!


Stoyanova M.

ÇOMÜ Yayınları, Çanakkale, 2021

  • Publication Type: Book / Textbook
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: ÇOMÜ Yayınları
  • City: Çanakkale
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Ders kitabı, A-2 düzeyinde Rusça öğrenen ve turizm alanında çalışmayı düşünen Türkçe konuşan yabancılara yöneliktir. Kitap, turistlerle doğrudan temas halinde olan otel personeline (yönetici, resepsiyonist, kat görevlisi) yöneliktir ve Rusça konuşan konukları anlamayı öğrenmelerine ve soru ve isteklerine doğru yanıt vermelerine yardımcı olacaktır. Kursun amacı, standart durumlarda, kalıplaşmış yapılarda ve ifadelerde (Avrupa Konseyi sisteminde A-2 seviyesi) sözlü konuşmaya hakim olmaktır. Ana kurs, 50 saatlik sınıf çalışması için tasarlanmıştır. Ders kitabı, dilbilgisi tablolarını özetleyen bir Rusça-Türkçe sözlüğün yanı sıra, öğrencilerle bireysel çalışma sağlayacak evde okuma ve bağımsız dinleme için bir metin koleksiyonu içerir.

Учебное пособие предназначено для тюркоговорящих иностранцев, изучающих русский язык на уровне А2 и намеренных работать в сфере туризма. Книга адресована персоналу гостиниц, непосредственно контактирующему с туристами (администратор, работник рецепции, горничная), и поможет научиться понимать русскоязычных гостей и корректно отвечать на их вопросы и пожелания. Цель курса – владение устной речью в стандартных ситуациях стереотипными структурами и выражениями (уровень А-2 в системе Совета Европы). Основной курс рассчитан на 50 часов аудиторной работы. Пособие содержит русско-турецкий словарь, обобщающие грамматические таблицы, а также сборник текстов для домашнего чтения и самостоятельного аудирования, которые обеспечат индивидуальную работу со студентами.