In vitro ve In vivo Koşullarda Yetiştirilen Capsicum annuum L. var. longum Türünde Bitki Aktivatörlerinin Total Protein Değişimleri Üzerine Etkileri.


KIPRAK R. Ö., AKI C.

21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı). Ege Üniv., Fen Fak.,, İzmir, Turkey, 1 - 04 September 2012, pp.777-778

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.777-778
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes