In vitro ve In vivo Koşullarda Yetiştirilen Capsicum annuum L. var. longum Türünde Bitki Aktivatörlerinin Total Protein Değişimleri Üzerine Etkileri.


KIPRAK R. Ö. , AKI C.

21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı). Ege Üniv., Fen Fak.,, İzmir, Turkey, 1 - 04 September 2012, pp.777-778

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.777-778