Çanakkale ili bağcılığının mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerileri


DARDENİZ A., KAYNAŞ K., ATES F.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Dergisi. Bahçe, vol.30, pp.25-35, 2001 (Peer-Reviewed Journal)