SWOT -AHP (ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ) ANALİZİNİNPLANLAMAYA VE PLANCIYA KATKILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ


YILMAZ R., YILMAZ O.

2 INTERNATIONAL CONGRESS ONENGINEERING ARCHITECTURE AND DESIGN, 12 - 13 May 2017, pp.710-711

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Page Numbers: pp.710-711
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes