Effect of Wet Grinding and Mechanical Dispersion on the Sintering Properties of Kızıldam Halloysite Ore


Creative Commons License

Durgut E., Terzi M., Kurşun Ünver İ., Çınar M., Özdemir O.

27th International Mining Congress and Exhibition of Turkey, IMCET 2022, Antalya, Turkey, 22 - 25 March 2022, pp.979-985

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.979-985
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Kaolin type clay ores are generally ground in mills in the ceramic industry and are included in the body composition. During grinding, hard, coarse-sized impurities are ground into finer size, got involved the body composition and increased defects that cause loss of quality. In this study, the Kızıldam halloyite ore was dispersed by mechanical mixing in the presence of sodium hegzametaphosphate, than it was eliminated from the 212 μm sieve, allowing the separation of hard minerals containing iron-bearing minerals from the relatively soft kaolin group clay minerals. -212 µm sized material that was gained from mechanical mixing and raw halloysite that was ground in the wet media were sintered in the wall tile (1145°C, 49 min.) and porcelain body (1205°C, 63 min.) sintering conditions, then the sintered materials were compared in terms of shrinkage, water absorption and color values. The L (whiteness) values of the materials that were gained with wet grinding were obtained as 64.55 and 58.14 in wall tile and porcelain sintering conditions respectively, while 73.07 and 70.76 were found for mechanical distribution. It was observed that the empurity removal from the halloysite ore by mechanical mixing increased the whiteness (L) value of the sintered product.

Kaolin grubu kil cevherleri genellikle seramik endüstrisinde değirmenlerde öğütülerek bünye kompozisyonuna katılmaktadır. Öğütme esnasında iri boyutlu ve sert karakterli empürite olarak sayılan mineraller ince boyuta geçerek bünye kompozisyonuna girmekte ve kalite kaybına neden olan hatalara yol açmaktadırlar. Bu çalışmada Kızıldam halloysit cevherinin sodyum hegzametafosfat varlığında mekanik işlemle dağıtıldıktan sonra 212 µm’luk elek ile sınıflandırılarak, demir içerikli sert minerallerin göreceli olarak daha yumuşak kaolin grubu kil minerallerinden ayrılması sağlanmıştır. Mekanik dağıtma sonucu elde edilen -212 µm tane boyutuna sahip malzeme ve tüvenan cevher ayrı koşullarda hazırlandıktan sonra duvar karosu (1145°C, 49 dk.) ve granit (1205°C, 63 dk.) şartlarında sinterlenerek % küçülme, su emme ve renk değerleri açısından karşılaştırılmıştır. Tüvenan cevherin yaş öğütülmesiyle elde edilen hammadde pişmesinde L (beyazlık) değeri sırasıyla duvar karosu ve granit pişirim şartlarında 64,55 ve 58,14 olarak elde edilirken, mekanik dağıtma ve sınıflandırma sonucunda elde edilen malzeme için ise 73,07 ve 70,76 olarak bulunmuştur. Mekanik dağıtma ile empürite uzaklaştırma işleminin sinterlenmiş ürünlerin beyazlık (L) değerini arttırıldığı görülmüştür.