Marmara Denizi'nde Triglidae Familyasına Ait Türlerin Alansal-Zamansal Dağılımı


İŞMEN A. , İnceoğlu H., ARSLAN İHSANOĞLU M., YIĞIN C. Ç. , DABAN İ. B. , Kocabaş E., ...More

III. ULUSAL DENİZ BİLİMLERİ KONFERANSI, İzmir, Turkey, 9 - 12 May 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey