The assessment of geothermal potential of Turkey by means of heat flow estimation


Akin U., ULUGERGERLİ E. U., KUTLU S.

Bulletin of the Mineral Research and Exploration, vol.149, pp.201-210, 2014 (ESCI) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 149
  • Publication Date: 2014
  • Doi Number: 10.19111/bmre.58938
  • Journal Name: Bulletin of the Mineral Research and Exploration
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scopus, Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.201-210
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, the heat flow distribution of Turkey was investigated in the interest of exploring new geothermal fields in addition to known ones. For this purposes, the geothermal gradient was estimated from the Curie point depth map obtained from airborne magnetic data by means of power spectrum method. By multiplying geothermal gradient with thermal conductivity values, the heat flow map of Turkey was obtained. The average value in the heat flow map of Turkey was determined as 74 mW/m2. It points out existence of resources of geothermal energy larger than the average of the world resources. in terms of geothermal potential, the most significant region of Turkey is the Aydin and its surrounding with a value exceeding 200 mW/m2. On the contrary, the value decreases below 30 mW/m2 in the region bordered by Aksaray, Niğde, Karaman and Konya. The necessity of conducting a detailed additional studies for East Black sea, East and Southeast Anatolia is also revealed.

Bu çalışma da, Türkiye’deki bilinen jeotermal sahaların dışındaki yeni sahaların belirlenmesine yönelik olarak Türkiye’nin ısı akısı dağılımı araştırılmıştır. Bu amaçla, havadan manyetik verilerinden güç spektrumu yöntemiyle elde edilen Curie noktası derinliğinden yararlanılarak jeotermal gradient hesaplanmıştır. Jeotermal gradient değerleri ile kayaç ısı iletim değerleri çarpılarak Türkiye’nin ısı akısı haritası elde edilmiştir. Türkiye geneli ısı akısı haritasında ortalama değerin 74 mW/m2 olduğu belirlenmiştir. Bu değer, Türkiye’de, dünya ortalamasının üzerinde bir jeotermal enerji kaynağının varlığına işaret etmektedir. Türkiye’nin jeotermal açıdan en önemli bölgesi 200 mW/m2 aşan değeri ile Aydın ve çevresini kapsayan alandır. Buna karşın, Aksaray, Niğde, Karaman ve Konya ile sınırlanan alanda bu değer 30 mW/m2 değerin altına kadar düşmektedir. Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için ise ayrıntılı ek çalışma yapılması gerekliliği görülmüştür.