Abdurrahman el Câmî nin Risâle fi l vücûd Adlı Eserinin Tercüme Tahlîl ve Tahkîki


TAŞKIN B.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2015 (Peer-Reviewed Journal)