Current Status of Invasive Alien Plants in EPPO Lists in Turkey EPPO Listelerinde Yer Alan Yabancı Bitki Türlerinin Ülkemizdeki Mevcut Durumu


ARSLAN Z. F. , ULUDAĞ A., ÜREMİŞ İ.

ULUSLARARASI KATILIMLITÜRKİYE VI. BİTKİ KORUMA KONGRESİ, 5 - 08 September 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text