Cumhuriyet Dönemi Çanakkalesi'nde Gündelik Yaşamın Belirleyicisi Olarak Eğlence Mekanları (1923-1973)


Creative Commons License

ŞAHİN G.

KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.11, pp.29-48, 2021 (Peer-Reviewed Journal)