Isıl İşlemle Sertliği 53 HRC ye Çıkarılmış AISI 1050 Çeliğinin Kaplamalı Karbür Takımla İşlenmesinde Takım Aşınmasının Değerlendirilmesi


Motorcu A. R.

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, vol.12, no.3, pp.379-388, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study, the machining of AISI 1050 steel which is hardened up to 53 HRC is carried out with two carbide tool materials (three layer coated carbide of TP100 containing Ti (C, N)/Al2O3/TiN and (multi layer coated carbide of TP1000 containing Ti (C, N)/Al2O3/ Ti (C, N)/TiN. Cutting tests are performed with constant depth of cut and feed rate under dry cutting conditions. The flank wear is examined using an optical microscope. Tool life curves and Taylor Tool Life Equation constants (n, C) are obtained via the flank wear data at various cutting speeds. The test results show that tools' performance is adversely affected by increasing cutting speed due to increased temperatures and stress generated at the cutting edges during machining. Flank wear and chipping/fracture of the tool edges are identified the major failure modes at the cutting conditions. TP1000 multilayer coated inserts give longer tool life than those of TP100 three layer coated inserts.

Bu çalışmada, ısıl işlemle sertliği 53 HRC' ye çıkarılmış AISI 1050 çeliği, TP100-Ti (C, N)/Al2O3/TiN içerikli ve TP1000-Ti (C, N)/Al2O3/Ti (C, N)/TiN içerikli kaplamalı karbür takımlarla işlenmiştir. Talaş kaldırma deneyleri sabit talaş derinliği ve ilerleme miktarında kuru kesme şartları altında yapılmıştır. Yan kenar aşınma yüzeyleri optik mikroskop altında incelenmiştir. Farklı kesme hızlarında oluşmuş yan kenar aşınması verilerinden takım ömrü eğrileri ve Taylor Takım Ömrü Denklemi sabitleri (n, C) elde edilmiştir. Deneysel sonuçlar, kesme hızı artışının takımların performansı üzerinde belirgin etkisi olduğunu göstermiştir. Yan kenar aşınması ve talaşlanma/kesme kenarındaki kırılmalar etkin aşınma tipi olarak tespit edilmiştir. TP1000 takımı TP100 takımından daha uzun takım ömrü vermiştir.