Evaluation of Ecotourists’ Expectations and Satisfaction Levels: A Study in the Context of Touristic Product Marketing


Buluk Eşitti B.

Alanya Akademik Bakış, vol.6, no.3, pp.3255-3268, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 3
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.29023/alanyaakademik.1037260
  • Journal Name: Alanya Akademik Bakış
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.3255-3268
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, it is aimed to determine the expectations and satisfaction levels of ecotourists visiting Çanakkale destination before visiting the destination in the context of touristic product marketing. 350 questionnaires were applied to local and foreign ecotourists who participated in ecotourism activities such as trekking, mountaineering, camping, underwater diving, horseback riding, paragliding in Çanakkale between 1 June and 1 September 2020 with this purpose. In line with the results obtained, suggestions have been made regarding the “diversification of ecotourism activities” for ecotourists who will benefit from social and economic mobility by participating in ecotourism activities, “increasing the level of nature awareness” and “using ecotourism resource values by preserving them”. It is thought that the results of the research will contribute to the sustainable development in the tourism sector and the strategic decisions to be taken to increase the competitive level of the region, as well as to contribute to the increase of ecotourism awareness at the national, regional and local level, as well as contributing to the destination managements and destination marketers in Çanakkale province.

Bu çalışmada, turistik ürün pazarlaması bağlamında Çanakkale destinasyonunu ziyaret eden ekoturistlerin, destinasyonu ziyaret etmeden önceki beklenti ve ziyaretlerinden sonraki memnuniyet düzeylerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, 1 Haziran-1 Eylül 2020 tarihleri arasında Çanakkale destinasyonunda trekking, dağcılık, kamping, su altı dalışı, ata binme, yamaç paraşütü gibi ekoturizm faaliyetlerine katılan yerli ve yabancı ekoturistlere 350 adet anket uygulanmıştır. Ulaşılan veriler neticesinde, ekoturizm aktivitelerine katılım aracılığıyla sosyal ve ekonomik hareketliliğe katkıda bulunan ekoturistlere ilişkin “ekoturizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi”, “doğa bilinci düzeylerinin arttırılması” ve “ekoturizm kaynak değerlerinin korunarak kullanılması” unsurlarına yönelik öneriler geliştirilmiştir. Araştırma sonuçlarının turizm sektöründe sürdürülebilir gelişime ve bölgenin rekabet düzeyinin arttırılmasına yönelik alınacak stratejik kararlar açısından Çanakkale ili özelindeki destinasyon yönetimlerine ve destinasyon pazarlamacılarına katkı sağlamasının yanı sıra; ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde ekoturizm farkındalığının arttırılmasına da katkıda bulunacağı düşünülmektedir