“Bir Selçuklu ve Osmanlı Örgütlenme Örneği Olarak Ahiliğin Yapısı ve Fonksiyonları” (Structure and Functions of Akhism As A Seljuk’s and Ottoman’s Organisation), Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:5, Sayı:1, Karaman, (Haziran 2005), Şeniz Anbarlı ve Aykut Acar.


ANBARLI BOZATAY Ş.

Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi, no.1, pp.101-113, 2005 (Peer-Reviewed Journal)