AS A NEW ECOSYSTEM ¨DECENTRALIZED FINANCE (DeFi)¨ and ITS ACCOUNTING


Creative Commons License

Gül H.

4. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR), Ankara, Turkey, 7 - 09 December 2020, pp.64-65

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.64-65
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

The financial crisis which the last of it was seen in 2008, created a distrust for the banking system and central banks and caused serious criticisms. The controlling of the financial systems by certain centers and the unlimited money printing of the governments prompted to the people for different quests. Bitcoin, blockchain technology and connected applications that emerged in this period paved the way for the construction of alternative systems and instruments. Decentralized finance (DeFi) is one of these systems. Decentralized finance that is not controlled by a center or authority, is an open to everyone, open resource coded and transparent financial system. People can borrow and lend money, earn interest income, transfer assets or perform other advanced financial transactions via the decentralized finance. How these transactions can be accounted is another discussing issue. In central financial systems, all monetary movements and their results account officially, but it is uncertain that how transactions take place in decentralized financial systems will be accounted for. It is aimed in this study that is to explain the functioning of the decentralized finance and discuss how transactions can be accounted for.

Sonuncusu 2008 yılında yaşanan finansal kriz bankacılık sistemine ve merkez bankalarına karşı güvensizlik yaratmış ve ciddi eleştiriler yapılmasına sebep olmuştur. Finansal sistemlerin belli merkezlerden kontrol edilmesi ve hükümetlerin sınırsız para basabilmeleri insanları farklı arayışlara sevk etmiştir. Tam da bu dönemde ortaya çıkan Bitcoin, blokzincir teknolojisi ve bağlı uygulamalar, alternatif sistemler ve enstrümanlar inşa edilmesinin yolunu açmıştır. Merkeziyetsiz finans (DeFi) bu sistemlerden biridir. Merkeziyetsiz finans, bir merkez veya otorite tarafından kontrol edilmeyen, herkese açık, açık kaynak kodlu, şeffaf bir finansal sistemdir. Merkeziyetsiz finans ile kişiler kredi alıp kredi verebilir, faiz geliri elde edebilir, varlıklarını transfer edebilir veya gelişmiş başka finansal işlemler yapabilirler.  Tüm bu işlemlerin nasıl muhasebeleştirileceği ise ayrı bir tartışma konusudur. Merkezi finansal sistemlerde tüm parasal hareketler ve sonuçları resmi olarak muhasebeleştirilmektedir fakat merkeziyetsiz finansal sistemler üzerinde gerçekleşen işlemlerin nasıl muhasebeleştirileceği belirsizdir. Bu araştırma ile merkeziyetsiz finansın işleyişini açıklamak ve işlemlerin nasıl muhasebeleştirilebileceğini tartışmak amaçlanmıştır.