Profesyonel futbolcuların mesleki tükenmişlik düzeyleri ile iş doyum düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi


Ulucan H., ADİLOĞLULLARI İ., ÜNVER D.

II. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi-Halk Oyunları Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 11 November 2012, pp.39

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.39
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes