İşgücüne Katılım Kararı: Nitel Bağımlı Değişkenli Panel Veri Modelleri


GÜNEŞ C.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, vol.14, no.2, pp.315-330, 2019 (Peer-Reviewed Journal)