İşgücüne Katılım Kararı: Nitel Bağımlı Değişkenli Panel Veri Modelleri


Güneş C.

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.14, no.2, pp.315-330, 2019 (ESCI) identifier