Kırgız Öğrencilerin Türkiye'deki Staj Programı ile ilgili Bir Araştırma


Avcı Y. , DAĞ PESTİL A. , Çelik G.

ICRE 2019 / ULEAD 2019, Antalya, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2019, ss.14-36

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.14-36

Özet

Bu araştırmanın amacı; Kırgızistan’da öğrenim gören öğrencilerin Türkiye hakkındaki izlenim ve algılarını bazı değişkenler açısından incelemektir. Araştırmanın örneklemini, Yusuf Balasagun Kırgız Milli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Üniversitesi (Bugu), Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi’nden ülkemizde Antalya iline staj yapmak amacıyla gelen toplam elli üç lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma betimsel niteliktedir ve tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Verilerin analizinde öğrencilerin staj tecrübelerini değerlendirmek amacıyla hazırlanan sorular alt boyutlara ayrılmıştır. Alt boyutlardaki maddelerin ortalamalarına, frekanslarına bakılmış ve anket sorularının yorumları yapılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre; “Bişkek’ten Antalya’ya sorunsuz ulaştığımızı düşünüyorum.” maddesine katılımcıların yarıdan fazlası “Kesinlikle Haklısınız” demiştir. “Antalya’ya vardığımız zaman şirket karşıladı, sorunsuz olarak ikâmet yerimize götürdü.” maddesine öğrencilerin yarıdan fazlası “Kesinlikle Haklısınız” cevabını vermiştir. Bu durum, şirketin planlı ve programlı bir çalışmaya sahip olduğunun da göstergesidir. “Şirket görevlileri çalışanlara eşit davrandılar.” maddesine öğrencilerin çoğunluğu “Katılmıyorum” şeklinde cevap verirken, katılımcıların bazıları ise bu düşünceye katıldıklarını belirtmiştir. Öğrencilerin şirkete karşı duyduğu pozitif veya negatif düşünceler sosyal açıdan öğrencileri etkileyebilecektir. Pozitif davranışlar öğrencilerin Türkiye için olumlu düşünceler oluşturmasını sağlarken, negatif davranışlar öğrencilerin ülkemize ve toplumumuza karşı olumsuz düşünmesine neden olacaktır. Rol model olarak algılanan çalışma ortamındaki davranışlar kolaylıkla toplumun karakteristik özelliği olarak değerlendirilmektedir. Her türlü iş ortamında iş verenin çalışanlara eşit davranma konusunda biraz daha hassas davranmaları gerektiğini düşündürmektedir. Toplumsal yapının işleyişi gibi ilgili sektördeki kurumsal yapı ve insan kaynakları değişik faktörlerle birlikte bir sinerji ve oluşum gerçekleştirmektedir. Çalışmamız, bu oluşumda ortaya çıkan sosyo-linguistik faktörlerin toplumsal etkileşimdeki olguya katkılarını ve etkilerini analiz etmektedir. Anahtar Kelimeler : Sosyo-linguistik, algı, olgu, anket, dil pekiştirme programı, Kırgızistan, Türkiye.