Basketbol Temel Becerilerinin Öğretiminde Kavram Haritaları


DEMİR E., KARAGÖZOĞLU C.

10. International Sport Sciences Congress, Bolu, Turkey, 23 - 25 October 2008, pp.903-905

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bolu
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.903-905
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No

Abstract

The aim of this research is the effects of learning basketball main skills at the level 5th classes at primary school by using the technique of concept mapping.

Studies are applied to 65 students at the level of 5th classes in a state school which is in Istanbul -Bakırköy -İbni Sina Primary School- in the education year of 2004-2005. A student-information form for class 5th, which is prepared according to the experts’ thoughts, is applied to establish an experimental group and a control group according to the result of the form. These groups and the research have been chosen randomly. The research has been done with half-experimental model.

In the result of the researches, in basketball knowledge test, some meaningful differences have been found between pre-test and last-test to advantage of last tests. It is observed that basketball education, which is given with concept mapping and traditional methods, has positive effects on knowledge level learning.

In the practice tests of research, there have been found meaningful differences between pre-test and last-test in the shoot test, pass test, tourniquet test and rebound test to advantage of last test. However in the dribbling test, there hasn’t been found meaningful difference between pre-test and last-test. It is observed that basketball education, which is given with concept mapping and traditional methods, has positive effects on practice.

Araştırmanın amacı, ilköğretim 5. sınıf beden eğitimi derslerinde basketbol ünitesinde yer alan basketbol temel becerilerinin (top sürme, pas, turnike, şut ve ribaunt) öğretiminde kavram haritalarıyla öğretim yönteminin öğrenmeye etkisinin incelenmesidir.

Araştırma, 2004-2005 öğretim yılında İstanbul ili Bakırköy ilçesi İbni Sina İlköğretim okulu 5. sınıflarında öğretim gören toplam 65 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Verilerin analizi SPSS istatistik programı ile yapılmış ve yorumlanmıştır.

Araştırmada yer alacak öğrencileri belirlemek için uzman görüşlerine başvurularak oluşturulmuş Bilgi Formu araştırma yapılan okulun 5. sınıf öğrencilerine uygulanmış ve elde edilen veriler doğrultusunda araştırma şartlarına uyan öğrenciler belirlenmiş, araştırma şartlarına uymayan öğrenciler araştırma dışında tutulmuştur. Araştırmadaki deney ve kontrol grupları tesadüfî olarak belirlenmiştir. Araştırma yarı deneysel modelde yapılmıştır.

Araştırmada veri toplama araçlarından Basketbol Bilgi Testi ve Basketbol Uygulama Testi uzman görüşleri alınarak oluşturulmuş ve araştırma öncesinde deney ve kontrol gruplarına ön-test olarak uygulanmıştır. Bilgi ve uygulama ön-testlerinden sonra Milli Eğitim Müfredat Programı’na göre uzman görüşleri alınarak oluşturulan basketbol yıllık ve günlük planları araştırma grubuna uygulanmıştır. Basketbol temel becerileri ile ilgili 4 haftalık ve haftada 2 ders saati eğitim verilmiştir. Eğitim sürecinde, deney grubunda kavram haritaları öğretim yöntemi, kontrol grubunda ise geleneksel öğretim yöntemleri uygulanmıştır. Deney grubunda kullanılan kavram haritaları konulara göre öğretmen tarafından uzman görüşleri alınarak oluşturulmuştur. Deney grubunda dersin ilk 20 dakikasında konu ile ilgili kavram haritası tahtaya çizilerek anlatılmıştır. Dört haftalık eğitimden sonra Basketbol Bilgi Testi ve Basketbol Uygulama Testleri son-test olarak deney ve kontrol gruplarına uygulanmıştır.

Araştırmada elde edilen veriler sonucunda Basketbol bilgi testlerinde, ön-testler ile son-testler arasında son testler lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Araştırmada kavram haritaları öğretim yöntemi ve geleneksel öğretim yöntemleri ile verilen basketbol eğitiminin, bilgi düzeyinde öğrenmeye olumlu yönde etkisinin olduğu görülmüştür.

Araştırmanın uygulama testlerinde pas testi, şut testi, turnike testi ve ribaunt testinde ön-testler ve son-testler arasında son-testler lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Top sürme testinde ön-test ve son-testler arasında anlamı farklılık bulunmamıştır. Araştırmada kavram haritaları öğretim yöntemi ve geleneksel öğretim yöntemleri ile verilen basketbol eğitiminin, uygulama düzeyinde öğrenmeye olumlu yönde etkisinin olduğu görülmüştür.

Sonuç olarak, basketbol temel becerilerinin öğretiminde kullanılan, kavram haritaları ile öğretim ve geleneksel öğretim yöntemleri arasında bilgi ve uygulama düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Kavram haritaları öğretim yönteminden, beden eğitimi derslerinde öğretim yöntemi olarak yararlanılabileceği ve geleneksel öğretim yöntemleri ile birlikte öğrencilere yeni bir görüş açısı kazandırmak için de kullanılabileceği görülmüştür.