Geleneksel tıbba başvurma nedenleri:Çanakkale örneği.


TANRIVERDİ G., YALÇIN GÜRSOY M., SALİM E., Albuz N.

11. Ulusal Hemşirelik ÖğrencileriKongresi 26-28 Nisan 2012. Bursa, Bursa, Turkey, 26 - 28 April 2012

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes