Turizm Sektöründe Hizmet Kalitesinin Sağlanması Açısından Türkiye’de Turizm Eğitiminin Analizi (The Analysis of Turkey’s Tourism Education Regarding Service Quality Throughout the Tourism Sector)


YILDIRIM H. M., ÇETİ B., Özcan S., DÜLGAROĞLU O., Özer F.

Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences, vol.6, pp.438, 2016 (Peer-Reviewed Journal)