İşbirlikli Öğrenmenin Lise Öğrencilerinin Matematik Özyeterlik Algıları, Başarı ve Etkin Katılımlarına Etkileri.


TUĞRAL Z., GÜVENÇ H.

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, no.2, pp.259-274, 2016 (Peer-Reviewed Journal)