1574 Tunus Seferi Sonrası İspanya- Osmanlı İlişkileri ve Osmanlı Sarayındaki Gayri resmi Müzakereci Jaime De Losada


NAKİ E.

Avrasya İncelemeleri Dergisi-Journal of Eurasian Inquires, 2018 (Peer-Reviewed Journal)