Tatil Turizmi Reklamlarında Kadın İmgesi: Karşılaştırmalı Bir Araştırma


AKSU M., Temeloğlu E.

Aksaray Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, vol.3, no.1, pp.35-51, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 1
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: Aksaray Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi
  • Page Numbers: pp.35-51
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

The female image, in particular, is extremely used in advertisements. Tourism establishments also use the female image considerably. In this study carried out in order to research the use of female image in tourism establishments, a two – staged method has been put into practice by using a survey method. In order to learn their perceptions relating to the use of female image in tourism advertisements, in the first stage, a questionnaire form has been constituted for the academicians working at tourism schools giving education at the level of bachelor’s degree, in the second stage, another questionnaire form has been constituted for the administrators (business managers) owning the accommodation and food establishments in Bozcaada. So as to have academicians fill in the questionnaires, the E-mail addresses of 108 people have been reached by entering websites of universities giving tourism training concerning the first stage. The questionnaire has been displayed on the E-mail environment and the number of respondents is 32 persons. For the second stage, according to the information obtanied by the municipality of Bozcaada, 205 accommodation and food establishment administrators have been kept in contact with. The questionnaire has been applied through meetins(speeches) face to face with business managers and the number of respondents is 109 persons. In the results of the first stage, it has been determined that the female image has been predominantly used in the advertisements devoted to holiday tourism. Nearly, in the second stage, still, it has been mainly used in the advertisements of holiday tourism. Both two groups have stated that the advertisements should present as to cover all the family.

Kadın imgesi, özellikle reklamlarda aşırı şekilde kullanılmaktadır. Turizm işletmeleri de reklamlarında kadın imgesini kullanmaktadır. Kadın imgesinin turizm işletmelerinde kullanımını araştırmak amacıyla yapılan bu çalışmada anket yöntemi kullanılarak iki aşamalı bir yol izlenmiştir. Birinci aşamada lisans düzeyinde eğitim veren turizm okullarında çalışan akademisyenlere; ikinci aşamada ise Bozcaada’da konaklama ve yiyecek işletmesi bulunan yöneticilere turizm reklamlarında kadın imgesi kullanımı ile ilgili algılamalarını öğrenmek üzere bir anket formu oluşturulmuştur. Anket formunu doldurtmak üzere; birinci aşamayla ilgili olarak turizm eğitimi veren üniversitelerin web sitelerine girilerek 108 akademisyenin kişinin elektronik posta adresine ulaşılmıştır. Anket elektronik posta ortamda gösterilmiş olup; cevaplayanların sayısı ise 32 kişidir. İkinci aşama için ise Bozcaada Belediyesinden alınan bilgilere göre 205 konaklama ve yiyecek-içecek yöneticisine ulaşılmıştır. Anket işletme yöneticileriyle yüz yüze görüşülerek uygulanmış olup; cevaplayanların sayısı 109’dur. Birinci aşamadaki sonuçlar, tatil turizmine yönelik reklamlarının ağırlıklı olarak kadın imgesinin kullanıldığı tespit edilmiştir. İkinci aşamada ise yine tatil turizmi reklamlarında kadın imgesinin ağırlıklı olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Her iki grup da reklamların tüm aileyi kapsayacak şekilde verilmesi gerektiği ifade edilmiştir.