The Importance of Using Design Plants in University Campus: ÇOMU Case


Creative Commons License

Erduran Nemutlu F., Karabacak E.

2. ICLAR-International Congress on Landscape Architecture Research, İstanbul, Turkey, 23 - 24 August 2019, pp.14

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.14
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

The open area of the university campus is a potential social activity area where students and staff spend a significant portion of their time.It is also an open laboratory for landscape architecture students. In this study, the importance of the use of design plants in the university campus was put for ward and the Terzioğlu Campus of Çanakkale Onsekiz Mart University was examined. The study was carried out within the open gren area between Çanakkale Onsekiz Mart University Rectorate Building, Atatürk Statue, ÖSEM, Library and Yamaç Café. Because this area is the most important meeting point and usage rate is very high. The main purpose of this study is to ensure that all students, staff and visitors whouse this region in their spare time are interested in and learn about plants. Also the aim of this study this area is turned into a live woody plant laboratory. In this way, landscape architecture students will be able to learn these plants on site by studying each season. The study method is based on territory research, examinations, analyzes and literatüre research. As a result of the study, woody plants in the area were identified at the family, genus and specieas level and labels were prepared and hung. At the same time, identification cards were prepared for the visual presentation of the plants. Suggestions were made for the area to become ‘live plant museum: Arboretum’.

Üniversite yerleşkesi açık alanı, öğrencilerin ve çalışanlarının zamanlarının önemli bir bölümünü geçirdiği, potansiyel sosyal aktivite alanıdır. Aynı zamanda peyzaj mimarlığı öğrencileri için açık laboratuvardır. Çalışmada üniversite yerleşkesinde tasarımbitkileri kullanımının önemi ortaya konularak, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi incelenmiştir. Çalışma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlük binası çevresi, Atatürk heykeli çevresi, ÖSEM, Kütüphane, Yamaç Kafe arasında kalan açık yeşil alanı kapsamaktadır. Çünkü bu alan en önemli toplanma noktasıdır ve kullanım oranı çok yüksektir. Bu çalışmanın temel amacı, boş zamanlarında bu bölgeyi kullanan tüm öğrenci, personel ve ziyaretçilerin bitkilere ilgi duymalarının ve bitkiler hakkında bilgi edinmelerinin sağlanmasıdır. Ayrıca bu alanın canlı bir odunsu bitki laboratuvarı haline getirilmesidir. Böylece peyzaj mimarlığı öğrencileri bu bitkileri yerinde, her mevsim inceleyerek öğrenebilecektir. Çalışma yöntemi, yerinde yapılan araştırma ve incelemeler, analizler ve literatür araştırmasına dayanmaktadır. Çalışma sonucunda alanda yer alan odunsu bitkiler familya, cins ve tür seviyesinde teşhis edilerek, bitkilerin niteliklerinin yazılı olduğu etiketler ve asılmıştır. Aynı zamanda bitkilerin görsel olarak tanıtımının sağlanması için tanıtım kartları hazırlanmıştır. Alanın ‘canlı bitki müzesi: Arboretum’ niteliği kazanması için önerilerde bulunulmuştur.