Gökçeada Çevresindeki Kırma Mercan Balığının, Pagellus erythrinus (Linneaus, 1758), Bazı Populasyon Parametrelerinin Belirlenmesi


Creative Commons License

ONUR M. C., AYYILDIZ H.

III. ULUSAL DENİZ BİLİMLERİ KONFERANSI, İzmir, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.402-403

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.402-403
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Common pandora, Pagellus erythrinus is a widely distributed species with a high economical value. In Turkey a variety of fishing methodologies can be used to catch this species so its catch values had been decreased by 86% from 2009 to 2016. Thus scientific studies on the sustainability of Common pandora fisheries are essential. Our study aims to determine the population parameters of Common pandora caught from the coasts of Gökçeada. Otoliths have been collected and measured morphometrically (otolith lenght, width, radius, and weight) in order to find out their relationship with fish length and weight. Sampling with long lines had been carried out along the coasts between Gizliliman and Kefalos Cape, at a depth range of 40-120 m. Total length and weight of each sample had been measured and otoliths had been removed to be measured morhometrically (otolith lenght OL, width OW, radius OR and weight OW). Estimation of age was based almost exclusively on interpretation of otolith structures for the presence of hyaline and opaque zones which are assumed to represent winter and summer growth periods. An Olympus SZX7 stereo microscope with 0.5X and 5.6X magnification had been used for age determination.

Kırma Mercan, Pagellus erythrinus büyük bir yaşam alanına sahip, ekonomik olarak değeri oldukça yüksek bir türdür. Denizlerimizde birçok farklı yöntem ile avcılığı yapılan bu türün avcılık miktarı 2009 yılından 2016 yılına kadar yaklaşık olarak %86 oranında düşüş göstermiştir. Bu bakımdan ekonomik değeri yüksek olan bu türün sürdürülebilirliğini sağlamak için yapılacak bilimsel çalışmaların önemi artmaktadır. Dolayısıyla, yapmış olduğumuz bu çalışma ile birlikte Gökçeada çevresinde örneklenmiş olan yüksek ekonomik değere sahip kırma mercan balığının popülasyon parametrelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda mercan balıklarının otolitlerinin morfometrik (otolit uzunluğu, genişliği, yarıçapı ve ağırlıkları) ölçümleri yapılarak balık boyu ve ağırlığı ile ilişkileri belirlenmiştir. Bu çalışma, Gökçeada'nın Kuzeyinde bulunan Gizli liman ile Kefaloz Burnu arasındaki farklı bölgelerde 40 – 120 metre derinliklerinde paragat ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bireylerin toplam boy ve ağırlık değerleri ölçüldükten sonra otolitleri çıkartılarak otolit morfometrik (Otolit uzunluğu, OL; otolit genişliği, OW; otolit yarıçapı, OR; ve otolit ağırlığı, OM) ölçümleri yapılmıştır. Daha sonra otolitlerin yaş tayinleri; Olympus SZX7 stereo mikroskobu ile 0.5X ile 5.6X arasında büyütme kullanılarak yıllık halkalar merkezden uç kısma kadar eksen boyunca dizilen opak ve hiyalin halkaların sayılması ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma sonucunda, Kırma mercan balıklarının; yaş-büyüme özellikleri ve otolitlerinin morfometrik (otolit uzunluğu, genişliği, yarıçapı ve ağırlıkları) ölçümleri yapılarak balık boyu ve ağırlığı ile ilişkilerinin belirlenmiştir.