Farklı arazi örtüsünün arazi degradasyonu üzerine etkileri: Çanakkale-Çıplak Köyü örneği


Everest T., Sungur A., Parlak M., Özcan H.

ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, vol.31, no.2, pp.180-193, 2022 (Peer-Reviewed Journal)