Importance of Agricultural Landscape as a Cultural Heritage: karabiga, Çanakkale Example


Creative Commons License

Doğan Z., Erduran Nemutlu F.

ÇOMÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.6, pp.161-168, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: ÇOMÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.161-168
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Cultural landscape values are one of the most important elements determining the visual landscape. The activities of the local people, that is, the culture of the region is effective in the change of the environmental landscape in time. Therefore, the cultural landscape varies according to each region. The character of the activities carried out in a region and the use of the area is very important for the future of the region. Agricultural production is one of the most important cultural factors affecting the environmental landscape of the area. While the agricultural production changes the land shape, the use of space and the visual landscape depending on them, the visual impact will also change depending on the seasons.

Karabiga town is one of the first settlements in Biga district and it is very old in terms of agricultural culture. The town located in the southwest of the Sea of Marmara, on the shores of the Anatolian coast, is famous for its vineyards, garden plants and wine production. The aim of this study is to ensure that the Karabiga region, where agricultural production is effective since the first settlement, is determined as agricultural cultural heritage. In the study method, characters, locations and changes of agricultural lands of Karabiga, types of agricultural activities, important local products were analyzed in relation to environment. In the results of working; it has been determined that agricultural investments in the region are gradually abandoned and industrial investments are increasing. The most important products produced in terms of agricultural culture were determined in the region. It has been proposed to leave their traditional production and use methods as heritage for future generations.

Keywords: Karabiga, cultural haritage, agricultural landscape

Kültürel peyzaj değerleri görsel peyzajı belirleyen en önemli öğelerden biridir. Çevre peyzajının zamana bağlı olarak değişiminde; yöre insanının yaptığı faaliyetler yani o bölgenin kültürü etkilidir. Bu nedenle kültürel peyzaj her bölgeye göre farklılık gösterir. Bir bölgede yapılan faaliyetlerin niteliği ve alanın kullanımı bölgenin geleceği için çok önemlidir. Alanın çevresel peyzajını etkileyen en önemli kültürel faktörlerden biride tarımsal üretimdir. Tarımsal üretim arazi şeklini, alan kullanımını ve bunlara bağlı olarak görsel peyzajı değiştirirken, görsel etki de mevsimlere bağlı olarak değişecektir. Karabiga beldesi, Biga ilçesindeki ilk yerleşim yerlerinden olması nedeni ile tarım kültürü açısından çok eskidir. Marmara Denizi'nin güneybatısında, Anadolu toprakları kıyısında bulunan belde, bağları, bahçe bitkileri ve şarap üretimi ile ünlüdür. Bu çalışmanın amacı, ilk yerleşiminden bugüne tarımsal üretimin etkin olduğu Karabiga bölgesinin tarımsal kültürel miras olarak belirlenmesinin sağlanmasıdır. Çalışma yönteminde Karabiga’ nıntarım arazilerinin karakterleri, yerleri ve değişimleri, tarımsal faaliyet türleri, önemli yerel ürünler çevre ile ilişkili olarak analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda; bölgede tarımsal faaliyetlerin gittikçe terk edilerek sanayi yatırımlarının artmakta olduğu belirlenmiştir. Bölgede tarımsal kültür açısından üretimi yapılan en önemli ürünler belirlenmiştir. Bunların geleneksel üretim ve kullanım yöntemlerinin gelecek nesiller için miras olarak bırakılması önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Karabiga, kültürel miras, tarımsal peyzaj