İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Okul Yaşam Kalitesi Algıları ile İş Doyumu Algıları Arasındaki İlişki


Karakaya Çiçek H., ÇORUK A.

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, no.31, pp.750-761, 2017 (Peer-Reviewed Journal)