Akıllı Turizm Araç ve Uygulamalarına İlişkin Turizm İşletmesi Yöneticilerinin Görüşleri: Eskişehir Üzerine Nitel Bir Araştırma


KAFA N., ARICA R., SÖNMEZ GÖK N.

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.12, no.3, pp.2774-2787, 2020 (Peer-Reviewed Journal)