COVID-19 Pandemisinin Hemşirelerdeki Psikolojik Etkisi ve Ruh Sağlığının Korunması


Ataç M., Kaplan A.

Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, no.18, pp.54-59, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

COVID-19 Pandemi sürecinde, hemşireler virüs ile ön cephede savaşarak hasta bakımında önemli roller üstlenmektedirler. Giderek artan şüpheli ve pozitif vaka sayıları, aşırı iş yükü, kişisel koruma ekipmanlarının yetersizliği, enfekte olma ve bulaştırma, aile ve yakınlarından uzak kalma, damgalanma ve yetersiz desteklenme duyguları hemşirelerin stresin düzeylerinin ve psikolojik sıkıntılarının artmasına sebep olmaktadır. Bu süreçte hemşirelerin ruh sağlığının korunmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Bu derlemede; hemşirelerin, COVID-19 pandemisi sürecinde psikolojilerini etkileyen problemlerini, Dünyada ve Türkiye’de hemşirelerin ruh sağlığını korumaya yönelik uygulamaların incelenmesi amaçlanmıştır.