Faklı Sulama Suyu Miktarlarının Brokkolide (Brassica oleracea L. var. Italica) Verim Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. YYÜ Ziraat Fakültesi,VIII. Sebze Tarımı Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 366-371. VIII. Sebze Tarımı Sempozyumu, 23-26 Haziran 2010, VAN


ERKEN O., KUZUCU C., ÇAKIR R.

VIII. Sebze Tarımı Sempozyumu, Van, Turkey, 1 - 04 June 2010, pp.366-371

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.366-371
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes