ÖĞRETMEN ADAYLARININ BEDEN DİLİ YETERLİLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI


TOK M., TEMEL H., Ünlü S.

The journal of Academic Social Science, vol.2, no.6, pp.381-389, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 6
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: The journal of Academic Social Science
  • Page Numbers: pp.381-389
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

As well as individuals express their thoughts and feelings in written, visual or verbal ways; mostly, they also express them non-verbally in their daily and professional lives. Body language, which is the most important element of non-verbal communication, is of utmost importance in a field as teaching profession that gives emphasis on behaviors. In this study, the aim was to determine how effective prospective teachers use their body language. The participants of the study are 378 prospective teachers studying at Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Education Departments of Turkish Education, English Language Teaching, Early Childhood Education, Science Education and Primary School Education in 2013-2014 academic year. The data were collected through the Body Language Scale (BLS) that was developed by Tok and Temel (2013). As a result of the data analysis, it was revealed that female prospective teachers used their body language more effectively than male prospective teachers. Analyzing body language competencies among departments, it was seen that there was a statistically significant difference on behalf of prospective teachers studying at department of primary school education. Besides, in the sub-dimensions of the BLS, it was suggested that there were statistically significant differences among departments. 

Bireyler, duygu ve düşüncelerini yazılı, görsel ya da sözlü bir şekilde ilettikleri gibi çoğu zaman gerek gündelik hayatta gerekse meslek hayatında sözsüz olarak da ifade ederler. Sözsüz iletişimin en önemli unsuru olan beden dili, öğretmenlik mesleği gibi davranışlara önem veren bir alanda oldukça büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada öğretmen adaylarının beden dilini ne kadar etkili kullanabildiklerini tespit etmek amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini 2013-2014 eğitim-öğretim yılında ÇOMÜ Eğitim Fakültesinde Türkçe, İngilizce, Okul Öncesi, Fen ve Teknoloji ve Sınıf öğretmenliği Anabilim Dallarında öğrenim gören 378 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Tok ve Temel (2013) tarafından geliştirilen Beden Dili Ölçeği (BDÖ) ile elde edilmiştir. Çalışmadan elde edilen verilerin analizi sonucunda kız öğretmen adaylarının erkek öğretmen adaylarına göre beden dilini daha etkin kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Anabilim dalları arasında beden dili yeterliliklerine bakıldığında Sınıf öğretmenliği Anabilim dalı öğretmen adaylarının lehine anlamlı bir farklılığın olduğu görülmüştür. Ayrıca, BDÖ’nün alt boyutları arasında da anabilim dallarına göre anlamlı farklılığın olduğu sonucuna ulaşılmıştır.