Chrisman Snook yöntemi ile rekonstrükte edilen kronik lateral instabiliteli ayak bileklerinin sonuçlarının değerlendirilmesi


KARAMEHMETOĞLU M., ÖZTÜRKMEN Y., NUSRAN G., ŞÜKÜR E., CANİKLİOĞLU M.

21. ULUSAL ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 3 - 08 November 2009

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey