Eğitim fakültesi öğrencilerinin medya okuryazarlık düzeyleri demokrasi algıları ve dogmatik düşünce biçimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi


YAZGAN A. D. , KINCAL R. Y.

Avrupa’da Demokrasi ve Demokrasi Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, 24 - 26 Haziran 2009