Örgütsel Bağlılık ve Demografik Değişkenler Arasındaki İlişki: Otel İşletmelerinde Çalışanlar Üzerinde Bir Araştırma


BOZ M., ÖZKAN Ç.

Social Science Studies Journal, vol.3, no.9, pp.1044-1055, 2017 (Peer-Reviewed Journal)