Değişik kapasitelerde yapılan otlatmaların tabii ve suni meraların kuru ot verimi ve yenen ot miktarları ile hayvan başına ve dekara canlı ağırlık artışlarına etkileri


TOSUN F., MANGA İ., ALTIN M., SERİN Y., GÖKKUŞ A.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.4, pp.6772, 1989 (Peer-Reviewed Journal)