Güvenilir Haber Almada Uydudan Uzaktan Algılamanın Kullanımı


ÇAĞLAK E., ÖZELKAN E.

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.4, pp.1-9, 2019 (Peer-Reviewed Journal)