TRT Yayınlarının Hukukî Denetimi: Geçmişten Günümüze Bir İnceleme


Baykal K. C.

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, no.56, pp.103-120, 2021 (Peer-Reviewed Journal)