AR-GE Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: BRIC-T Ülkeleri Karşılaştırmalı Analizi


KILINÇ SAVRUL B., BAŞARIR D.

Eurasian Academy of Sciences Eurasian Econometrics, Statistics and Emprical Economics Journal, vol.14, pp.85-106, 2019 (Peer-Reviewed Journal)